Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201935122 nr. 35

35 122 Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten in verband met de wijziging van de regeling inzake detentiefasering en voorwaardelijke invrijheidstelling (Wet straffen en beschermen)

Nr. 35 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 25 juni 2019

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

In Artikel II, onderdeel E, wordt in het voorgestelde artikel 15d, tweede lid, «de vorige twee volzinnen» vervangen door «de vorige volzinnen».

B

In Artikel IVa, onderdeel 1, onderdeel C, subonderdeel 4, wordt in het voorgestelde artikel 6:2:13, tweede lid, «de vorige twee volzinnen» vervangen door «de vorige volzinnen».

C

In Artikel IVa, onderdeel 2, onderdeel B, subonderdeel 2, onderdeel G, wordt in het voorgestelde artikel 6:2:13, tweede lid, «de vorige twee volzinnen» vervangen door «de vorige volzinnen».

Toelichting

In het voorgestelde artikel 15d, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht werd abusievelijk niet verwezen naar de eerste volzin. Met deze nota van wijziging wordt dit hersteld.

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker