35 107 Initiatiefnota van het lid Alkaya: 100% veilig sparen en betalen

Nr. 9 MOTIE VAN HET LID BRUINS

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 24 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de WRR aangeeft dat er op het gebied van geld weinig opties zijn buiten het commerciële bankwezen;

constaterende dat de WRR pleit voor het creëren van een publiek verankerd alternatief voor betalen en sparen, naast de huidige banken;

overwegende dat de diversiteit binnen de financiële sector op dit moment tekortschiet;

overwegende dat hiermee de continuïteit en stabiliteit van het betalingsverkeer onvoldoende verankerd is;

overwegende dat een publieke bewaarinstelling leidt tot meer keuzevrijheid, meer marktwerking en minder complexiteit;

verzoekt de regering, met een uitwerking te komen die perspectief biedt op het openen van een rekening bij de centrale bank,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bruins

Naar boven