Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201935106-(R2115) nr. 7

35 106 (R2115) Wijziging van de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid in verband met enkele aanpassingen

Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 12 juni 2019

Het voorstel van rijkswet wordt als volgt gewijzigd:

Artikel I wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel M, onderdeel 1, wordt «de Raad» vervangen door «de raad».

2. Onderdeel N wordt als volgt gewijzigd:

a. Onderdeel 3 komt te luiden:

3. Onderdeel d komt te luiden:

d. de artikelen 2:132 tot en met 2:135 en 2:137 van het Wetboek van Strafrecht van Curaçao;

b. Onderdeel 4 komt te luiden:

4. Onderdeel e komt te luiden:

e. de artikelen 2:132 tot en met 2:135 en 2:137 van het Wetboek van Strafrecht van Sint Maarten.

3. In onderdeel QA vervallen de aanhalingstekens aan het begin en aan het einde van de zin.

Toelichting

De voorgestelde wijzigingen strekken tot herstel van enkele redactionele onjuistheden in artikel I, onderdelen M, N en Qa van het voorstel van rijkswet tot wijziging van de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid.

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus