35 101 Voorstel van wet van het lid Van Beukering-Huijbregts tot wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het toekennen van een adviesrecht aan het verantwoordingsorgaan en belanghebbendenorgaan voor het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid en een goedkeuringsrecht voor het uitsluitingenbeleid (Wet eigen strategie pensioenfonds)

Nr. 11 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 30 juni 2022

In het opschrift van het voorstel van wet vervalt «en een goedkeuringsrecht voor het uitsluitingenbeleid».

Toelichting

Via deze nota van wijziging wordt een correctie aangebracht in het opschrift van het wetsvoorstel.

Van Beukering-Huijbregts

Naar boven