35 095 Najaarsnota 2018

Nr. 14 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID STOFFER TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 13

Voorgesteld 20 december 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de regering onverwachts heeft meegedeeld dat de LNG-teruggaafregeling niet is te verlengen;

overwegende dat LNG-trucks wel degelijk een bijdrage leveren aan verduurzaming van vrachtverkeer en geluidsreductie;

constaterende dat er op dit moment geen duurzamer alternatief voorhanden is en het gebruik van LNG een noodzakelijke stap is in het ontwikkelen van bioLNG;

constaterende dat het belangrijk is om verduurzamingsinitiatieven te ondersteunen;

overwegende dat er voor de benodigde doorstart naar bioLNG op dit moment door IenW met de sector overlegd wordt over een andere compensatieregeling,

verzoekt de regering, in januari 2019 overleg te voeren met de sector over bioLNG én LNG met de intentie om te komen tot een oplossing, nu de LNG-teruggaafregeling per 1 januari 2019 wordt afgeschaft, en de Tweede Kamer hierover voor eind januari 2019 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Stoffer

Naar boven