35 092 Wijziging van de Wet windenergie op zee (ondersteunen opgave windenergie op zee)

G MOTIE VAN HET LID BERKHOUT C.S.

Voorgesteld 22 juni 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat windturbines op zee vogelsterfte (zullen gaan) veroorzaken; constaterende, dat het Noorse lnstitute for Nature Research te Trondheim heeft onderzocht dat het zwart verven van een rotorblad per windturbine meer zichtbaar contrast oplevert, wat de vogels eerder afschrikt en de vogelsterfte tot 71 procent kan doen afnemen;

constaterende, dat de pilot in Nederland nog minimaal drie jaar duurt;

overwegende, dat het onacceptabel is dat er gedurende nóg drie jaar onnodig veel vogels sterven terwijl er al een gedegen onderzoek ligt;

overwegende, dat het wenselijk is om zo snel mogelijk «aanvaardbare» vogelsterfte te mitigeren en vogelsterfte te voorkomen, terug te dringen en een halt toe te roepen;

verzoekt de regering om inzake de tenders voor windturbines op zee de eis op te nemen, dat om in aanmerking te kunnen komen een tender te winnen, de deelnemer tenminste één rotorblad per windturbine zwart dient te kleuren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Berkhout

Nanninga

Beukering

Prast

Naar boven