Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201935087 nr. 6

35 087 Wijziging van de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten en de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de invoering van de Wzd-functionaris

Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 april 2019

Op dit moment is een wetsvoorstel bij uw Kamer aanhangig waarmee de orthopedagoog-generalist wordt toegevoegd als basisberoep aan de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG).1 Dit voorstel voor wijziging van de Wet BIG hangt samen met het voorstel voor wijziging van de Wet zorg en dwang (Wzd), waarin de mogelijkheid wordt gecreëerd dat de orthopedagoog-generalist wordt aangewezen als zogenoemde Wzd-functionaris.

Wanneer een nieuw beroep in de Wet BIG wordt geregeld, betekent dit ook dat de opleidingseisen voor dit beroep in een algemene maatregel van bestuur moeten worden geregeld. Inmiddels is er voor de orthopedagoog-generalist een concept-opleidingsbesluit gereed. Dit opleidingsbesluit moet gelijktijdig met de wijzing van de Wet BIG en de Wzd in werking treden. De inzet is gericht op inwerkingtreding per 1 januari 2020. Om deze planning te halen, is het noodzakelijk de internetconsultatie voor het opleidingsbesluit reeds te starten, voordat uw Kamer het voorstel voor wijziging van de Wet BIG heeft behandeld. Dat is de reden waarom ik in april de consultatie wil starten.

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins


X Noot
1

Het bij koninklijke boodschap van 22 november 2018 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten en de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de invoering van de Wzd-functionaris (Kamerstuk 35 087).