35 078 Staat van de Europese Unie 2019

Nr. 24 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN OMTZIGT EN VAN DEN BERG TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 9

Voorgesteld 12 februari 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat als gevolg van de Brexit een tekort kan ontstaan aan een groot aantal kritieke medicijnen en hulpmiddelen,

constaterende dat het de regering ondanks haar inspanningen nog niet volledig in beeld heeft welke hulpmiddelen in Nederland op de markt zijn die een afhankelijkheid hebben van het VK en van een certificaat dat in het VK is afgegeven,

constaterende dat het kabinet de oproep heeft gedaan aan inkooporganisaties, leveranciers en groothandels om zich vanuit hun gedeelde verantwoordelijkheid voor de beschikbaarheid van deze medicijnen en hulpmiddelen voor te bereiden,

van mening dat de regering hier vanuit haar regierol een zeer belangrijke verantwoordelijkheid in heeft,

verzoekt de regering, in nauwe samenwerking met zorginstellingen en inkooporganisaties, leveranciers en groothandels te voorkomen dat er als gevolg van een no-deal Brexit tekorten ontstaan aan kritieke medicijnen en medische hulpmiddelen,

en verzoekt de regering tevens, binnen een maand de Kamer te informeren hoe de beschikbaarheid van alle geneesmiddelen op de CBG lijst geborgd wordt na een harde Brexit,

en verzoekt de regering, in kaart te brengen waar tekorten in hulpmiddelen ontstaan, alternatieven in kaart te brengen en voorbereidingen te treffen voor het verlenen van ontheffingen voor de import van kritieke hulpmiddelen zodat deze ontheffingen wanneer nodig zo snel mogelijk verleend kunnen worden

en verzoekt tot slot de regering binnen twee weken te informeren over de uitvoering van deze motie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt

Van den Berg

Naar boven