35 078 Staat van de Europese Unie 2019

Nr. 21 MOTIE VAN DE LEDEN ASSCHER EN BUITENWEG

Voorgesteld 7 februari 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat social media, waaronder Facebook, niet alleen maar vooral rond verkiezingstijd een platform bieden voor politieke nepadvertenties;

verzoekt de regering, uiterlijk drie weken voor de komende Provinciale Statenverkiezingen de garantie af te dwingen dat Facebook volledige transparantie geeft over de afzender van politieke advertenties,

en gaat over tot de orde van de dag.

Asscher

Buitenweg

Naar boven