Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201935077 nr. 9

35 077 Initiatiefnota van het lid Den Boer «naar een moderne Uitvaartwet»

Nr. 9 MOTIE VAN HET LID MIDDENDORP C.S.

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 27 mei 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de grafrust voor een algemeen graf thans wettelijk is vastgelegd op tien jaar;

overwegende dat in de praktijk blijkt dat het verteringsproces van het lichaam na tien jaar niet altijd is voltooid en deze termijn dus te kort kan zijn;

van mening dat bij het ruimen van graven rekening moet worden gehouden met zowel eerbied voor de overledenen als de psychische belasting voor degenen die dat werk moeten verrichten;

verzoekt de regering, met het oog op de hiervoor genoemde aspecten onderzoek te doen naar de lengte van de termijn van de grafrust voor een algemeen graf en daarbij in ieder geval het kostenaspect te betrekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Middendorp

Bisschop

Van der Molen