Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201935077 nr. 6

35 077 Initiatiefnota van het lid Den Boer «naar een moderne Uitvaartwet»

Nr. 6 MOTIE VAN DE LEDEN BELHAJ EN ÖZÜTOK

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 27 mei 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat nu in het Besluit op de lijkbezorging staat dat een kist slechts voor begraving gebruikt kan worden wanneer deze is vervaardigd met toepassing van biologisch afbreekbare materialen, maar dat niet is opgenomen binnen welke tijd de kist biologisch moet kunnen afbreken;

overwegende dat de uitvaartbranche op dit punt zelf om duidelijkheid verzoekt;

van mening dat verduidelijking ervoor kan zorgen dat het milieu niet met moeilijk afbreekbare stoffen belast wordt;

verzoekt het kabinet, in het Besluit op de lijkbezorging te verduidelijken dat een kist of ander omhulsel binnen tien jaar moet kunnen afbreken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Belhaj

Özütok