Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201935077 nr. 5

35 077 Initiatiefnota van het lid Den Boer «naar een moderne Uitvaartwet»

Nr. 5 MOTIE VAN DE LEDEN BELHAJ EN MIDDENDORP

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 27 mei 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in Nederland het basisbeginsel geldt dat gelijktijdig begraven en cremeren in één kist niet is toegestaan;

van mening dat dit uitgangspunt moet blijven bestaan;

tevens van mening dat in uitzonderlijke situaties, zoals bij tweelingen of meerlingen die bij de geboorte vlak na elkaar overlijden, reden bestaat om van dit basisbeginsel af te wijken;

verzoekt het kabinet, om middels een wetswijziging een limitatieve uitzonderingsbepaling in de Wet op de lijkbezorging op te nemen waardoor het mogelijk wordt om in uitzonderlijke en specifieke gevallen en na toestemming van de officier van justitie van het verbod op gelijktijdig begraven en cremeren in één kist af te kunnen wijken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Belhaj

Middendorp