Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201935074 nr. 17

35 074 Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs, de Wet financiering sociale verzekeringen en enige andere wetten om de balans tussen vaste en flexibele arbeidsovereenkomsten te verbeteren (Wet arbeidsmarkt in balans)

Nr. 17 AMENDEMENT VAN HET LID VAN KENT

Ontvangen 25 januari 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel H, onderdeel 3, vervalt «van ten hoogste de helft van de transitievergoeding, bedoeld in artikel 673, lid 2».

II

In artikel I, onderdeel L, eerste onderdeel, vervalt «van ten hoogste de helft van de transitievergoeding, bedoeld in artikel 673, lid 2».

Toelichting

Evenals de Wet werk en zekerheid (Wwz) biedt het voorliggend wetsvoorstel kantonrechters slechts beperkt mogelijkheid voor het toepassen van maatwerk bij het toekennen van een transitievergoeding. Een factor 1,5 doet naar mening van de indiener, niet in alle gevallen recht aan de belabberde positie op de arbeidsmarkt waarin werknemers terecht kunnen komen. Neem bijvoorbeeld een werknemer van 54 wiens dienstverband na 6 jaar wordt beëindigd. Of deze werknemer nu 2 of 3 maandsalarissen transitievergoeding krijgt, maakt niet veel uit. Indiener is van mening dat de factor 1,5 als bovengrens voor de transitievergoeding daarom dient te worden geschrapt.

Van Kent