Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035065 nr. 14

35 065 Wijziging van de Politiewet 2012, de Wet veiligheidsregio’s en de Tijdelijke wet ambulancezorg in verband met de wettelijke regeling van meldkamers (Wijzigingswet meldkamers)

Nr. 14 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN RAAK TER VERVANING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 11

Ontvangen 3 februari 2020

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel C, wordt artikel 25a als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid vervalt in de derde zin «ten hoogste».

2. In het tweede lid vervalt «wordt het aantal meldkamers bepaald, en».

Toelichting

De indiener meent dat meldkamers voldoende kennis moeten hebben van de regionale situatie. Daarom wordt met dit amendement een aantal van tien meldkamers vastgelegd. Dit komt overeen met het aantal politie-eenheden.

Van Raak