Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035040 nr. 9

35 040 Initiatiefnota van het lid Bruins over ondernemen met een maatschappelijke missie

Nr. 9 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S.

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 2 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de keuzes over inrichting van de bvm op een later moment gemaakt moeten worden;

overwegende dat de inrichting van de bvm specifieke kennis vereist;

verzoekt de regering, indien het onderzoek de behoefte aan een wettelijke status zoals de bvm bevestigt, te borgen dat waar nodig (juridische) experts worden ingeschakeld bij de behandeling van de grote inrichtingsvragen waaronder ten minste een mogelijke dividendbeperking en de hoogte daarvan, een eventuele gekoppelde vermogensklem, de wenselijkheid van een wettelijk verankerde code, de minimale extra transparantie-eisen, de formele rol van een breed palet van stakeholders, de aanspreekbaarheid van bestuurders, en een eventuele afwerpbaarheid van de rechtsvorm of wettelijke status anderszins,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

Van der Lee

Moorlag