Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035040 nr. 6

35 040 Initiatiefnota van het lid Bruins over ondernemen met een maatschappelijke missie

Nr. 6 MOTIE VAN HET LID MOORLAG

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 2 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat sociale ondernemingen doorgaans sterk bijdragen aan het realiseren van doelen die het publiek belang dienen, zoals inclusie en duurzaamheid;

verzoekt de regering, hetzij op basis van een aparte rechtsvorm, hetzij op basis van certificatie, te onderzoeken hoe deze sociale ondernemingen beter in aanmerking kunnen komen voor het toekennen van overheidsopdrachten, de toegang tot publiek investeringskapitaal en vrijstelling van lasten en heffingen die geen redelijk doel dienen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Moorlag