Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035040 nr. 5

35 040 Initiatiefnota van het lid Bruins over ondernemen met een maatschappelijke missie

Nr. 5 MOTIE VAN DE LEDEN AMHAOUCH EN DIK-FABER

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 2 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat samenwerking tussen publieke organisaties en sociale ondernemingen een belangrijke bijdrage kan leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken;

overwegende dat publieke organisaties het oplossen van maatschappelijke vraagstukken al als doel hebben;

verzoekt de regering om, indien uit onderzoek de behoefte blijkt aan een bvm, een variant daarvan of een wettelijke status anderszins die bijdraagt aan een betere herkenning van sociale ondernemingen, die zo in te richten dat deze niet in de weg staat van publiek-private samenwerking,

en gaat over tot de orde van de dag.

Amhaouch

Dik-Faber