Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035040 nr. 10

35 040 Initiatiefnota van het lid Bruins over ondernemen met een maatschappelijke missie

Nr. 10 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S.

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 2 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de rijksoverheid op 28 oktober jongstleden haar inkoopstrategie «Inkopen met impact» heeft gepubliceerd;

overwegende dat het inkopen bij sociale ondernemingen kan bijdragen aan het bereiken van de beoogde impact;

overwegende dat in de praktijk blijkt dat, ondanks goede bedoelingen, sociale ondernemingen beperkte ruimte krijgen in het inkoopbeleid;

verzoekt de regering, nader toe te lichten hoe in het nieuwe inkoopbeleid meer ruimte kan komen voor sociale ondernemingen en daarbij oog te houden voor het principe van een gelijk speelveld, en de Kamer hierover voor de zomer van 2020 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

Van der Lee

Moorlag