Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201935027 nr. 8

35 027 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2019)

Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID VAN AALST

Ontvangen 8 november 2018

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel III, onderdeel B, komt te luiden:

B

In artikel 22, tweede en derde lid, wordt «Onze Minister van Economische Zaken» telkens vervangen door «Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat».

II

In artikel III worden na onderdeel B twee onderdelen ingevoegd, luidende:

C

Artikel 23 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid wordt «Onze Minister van Economische Zaken» vervangen door «Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat».

2. In het derde lid wordt «16 percent» telkens vervangen door «nul percent».

3. In het vierde lid wordt «16 percent» telkens vervangen door «nul percent».

4. In het vijfde lid wordt «Onze Minister van Economische Zaken» vervangen door «Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat».

5. In het zevende lid wordt «24» vervangen door «nul».

D

In artikel 24, eerste en tweede lid, artikel 25, eerste lid, tweede lid, aanhef, en derde lid, artikel 26, eerste tot en met derde lid, artikel 27, eerste lid, vierde lid, zevende lid, aanhef, en achtste lid, artikel 28, eerste lid, artikel 29, aanhef, en artikel 30, tweede lid, wordt «Onze Minister van Economische Zaken» telkens vervangen door «Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat».

Toelichting

Dit amendement regelt dat de WBSO feitelijk wordt afgeschaft door alle percentages op nul te stellen. De opbrengsten van dit amendement zijn € 1,152 miljard en zullen aan het infrastructuurfonds worden toegevoegd door middel van een amendement op de begroting Infrastructuurfonds.

Van Aalst