Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201935027 nr. 10

35 027 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2019)

Nr. 10 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN AALST TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 8

Ontvangen 14 november 2018

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel III, onderdeel B, komt te luiden:

B

In artikel 22, tweede en derde lid, wordt «Onze Minister van Economische Zaken» telkens vervangen door «Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat».

II

In artikel III worden na onderdeel B vier onderdelen ingevoegd, luidende:

C

Artikel 23 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid wordt «Onze Minister van Economische Zaken» vervangen door «Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat».

2. In het derde lid wordt «16 percent» telkens vervangen door «0 percent».

3. In het vierde lid wordt «16 percent» telkens vervangen door «0 percent».

4. In het vijfde lid wordt «Onze Minister van Economische Zaken» vervangen door «Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat».

5. In het zevende lid wordt «24 percent» vervangen door »0 percent».

D

In artikel 24, eerste en tweede lid, artikel 25, eerste lid, tweede lid, aanhef, en derde lid, artikel 26, eerste tot en met derde lid, artikel 27, eerste lid, vierde lid, zevende lid, aanhef, en achtste lid, artikel 28, eerste lid, wordt «Onze Minister van Economische Zaken» telkens vervangen door «Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat».

E

Artikel 29 vervalt.

F

In artikel 30, tweede lid, wordt «Onze Minister van Economische Zaken» telkens vervangen door «Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat».

Toelichting

Dit amendement regelt dat de S&O-afdrachtvermindering feitelijk wordt afgeschaft door alle percentages op nul te stellen. Een miljard van de budgettaire opbrengst (€ 1,211 miljard in 2019; € 1,287 miljard structureel vanaf 2020) zal aan het Infrastructuurfonds worden toegevoegd door middel van een amendement op de begroting Infrastructuurfonds.

Van Aalst