Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2018-201935026 nr. I

35 026 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2019)

I MOTIE VAN HET LID SENT C.S.

Voorgesteld 11 december 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het pakket Belastingplan gebruikelijk een groot aantal maatregelen betreft;

overwegende, dat de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in zijn rapport «Weten is nog geen doen» schrijft dat mensen de wet niet alleen moeten «kennen», maar deze ook moeten «kunnen»;

constaterende, dat de regering in haar brief van 29 juni jl. in reactie op dit WRR-rapport schrijft dat de overheid op termijn wil toewerken naar een integrale implementatie van de toetsing op doenlijkheid;

overwegende, dat de «doenvermogentoets» juist voor het pakket Belastingplan uiterst relevant is;

verzoekt de regering het pakket Belastingplan voortaan te voorzien van een separate «doenvermogentoets»,

en gaat over tot de orde van de dag.

Sent

Binnema

Ester

Köhler

Baay-Timmerman