Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201935022 nr. 11

35 022 Wijziging van de Woningwet in verband met de introductie van een stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties

Nr. 11 MOTIE VAN HET LID KOPS

Voorgesteld 22 mei 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, te garanderen dat «het stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties» er nooit voor misbruikt zal worden om, in het kader van de energietransitie, de installatie en het onderhoud van gasgestookte cv-ketels onmogelijk te maken, met als doel het hele land van het gas af te koppelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kops