Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201935013 nr. 17

35 013 Wijziging van de Crisis- en herstelwet in verband met het versnellen van woningbouw en het faciliteren van duurzame ontwikkeling, zoals het verduurzamen van het energiegebruik

Nr. 17 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN GERVEN EN SMEULDERS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 101

Ontvangen 13 december 2018

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

Artikel I, onderdeel F, wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel 1 vervalt.

2. Onderdeel 4 vervalt.

3. Onderdeel 5 vervalt.

II

Artikel I, onderdeel G, vervalt.

Toelichting

Op dit moment is de gemeenteraad bevoegd tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit. De regering wil deze bevoegdheid bij het College van burgemeester en Wethouders (het college van B&W) neerleggen. De indieners van het amendement hechten aan de democratische legitimering van een projectuitvoeringsbesluit en vinden daarom dat de bevoegdheid bij de lokale volksvertegenwoordiging moet blijven. De indieners zijn van mening dat de positie van de gemeenteraad niet uitgehold moet worden. Wanneer haast geboden is om een besluit te nemen, kan bijvoorbeeld het college van B&W de gemeenteraad wijzen op snelheid. Daarnaast kan een gemeenteraad zelf besluiten om eerder of tussentijds bijeen te komen om op die manier geen tijd te verliezen.

Van Gerven Smeulders


X Noot
1

Vervanging in verband met wijziging in de ondertekening.