Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201935007 nr. 8

35 007 Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met een wijziging van de rentemaatstaf voor de lening hoger onderwijs

Nr. 8 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN NIJBOER EN STOFFER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 7

Ontvangen 7 november 2018

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In het opschrift wordt «een wijziging van de rentemaatstaf voor de lening hoger onderwijs» vervangen door «enkele wijzigingen aangaande het levenlanglerenkrediet».

II

In de beweegreden wordt «een wijziging in de rentemaatstaf aan te brengen in de rentemaatstaf voor de lening hoger onderwijs ten behoeve van de houdbaarheid van de overheidsfinanciën» vervangen door «enkele wijzigingen aan te brengen aangaande het levenlanglerenkrediet».

III

In artikel I, onderdeel A, vervalt het eerste onderdeel.

IV

Artikel I, onderdeel C, vervalt.

Toelichting

Dit amendement regelt dat de rentemaatstaf op studieschulden niet wordt verhoogd van 5 jaren naar 10 jaren. Zo kunnen studenten er zeker van zijn dat de kosten van een studieschuld voorspelbaar zijn. De indieners vinden het geen goed idee om gaten op de begroting te vullen door rentetarieven voor studenten te verhogen, terwijl studenten proberen een lange termijn planning te maken. Dit amendement wordt gedekt door de 30%-regeling vanaf 2020 niet toe te passen op lonen boven de Balkenendenorm. Zie het daartoe ingediende amendement op het Belastingplan 2019 (Kamerstukken II 2018/19, 35 026). Deze groep mensen heeft geen fiscale subsidie nodig.

Nijboer Stoffer