Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201935000-XVI nr. 70

35 000 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2019

Nr. 70 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN ELLEMEET EN DIK-FABER TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 28

Voorgesteld 30 oktober 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat bijna de helft van alle Nederlanders lijdt aan een chronische ziekte, en dat dit ondanks medicatie een forse negatieve impact heeft op hun kwaliteit van leven,

constaterende dat het leefstijlprogramma Keer Diabetes 2 Om aantoont dat mensen met diabetes type 2 door het aanpassen van hun leefstijl onder professionele begeleiding geen of weinig medicatie meer nodig hebben,

constaterende dat ook voor andere chronische aandoeningen de ontwikkeling van programma’s gebaseerd op leefstijl zeer wenselijk is, en tot forse kostenbesparing kan leiden,

overwegende dat de ontwikkeling van leefstijlgeneeskunde vraagt om structurele borging;

verzoekt de regering om, een apart thematisch onderzoeksprogramma gericht op de verdere ontwikkeling van leefstijlgeneeskunde op te zetten en dit structureel te borgen.

en gaat over tot de orde van de dag.

Ellemeet

Dik-Faber