Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201935000-XVI nr. 69

35 000 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2019

Nr. 69 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 oktober 2018

U stuurde mij en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een brief (d.d. 4 oktober 2018) betreffende berichtgeving over gevaarlijke springkussens. U verzoekt de schriftelijke vragen die op 21 september 2018 door het lid Lodders (Aanhangsel Handelingen II 2018/19, nr. 396) en het lid Futselaar (Aanhangsel Handelingen II 2018/19, nr. 397) over springkussens gesteld zijn tijdig te beantwoorden. Ik kan u meedelen dat de antwoorden op de vragen gelijk met deze brief naar de Kamer zijn gestuurd.

Verder verzocht u mij om te reageren op de berichtgeving door RTL Nieuws over gevaarlijke springkussens en daarbij in te gaan op de volgende vragen: Loopt er nu een onderzoek door de NVWA naar gevaarlijke springkussens? Wanneer worden de uitkomsten verwacht? Hoe dienen (ver)huurders en eigenaren van de springkussens in de tussentijd te handelen?

Naar aanleiding van de berichtgeving door RTL Nieuws heeft de NVWA onderzoek ingesteld. De uitkomst van dit onderzoek is dat de NVWA op 3 oktober 2018 bekend heeft gemaakt dat een van de typen van het speeltoestel Multiplay, de zogenoemde Multiplay Piraat, buiten gebruik gesteld wordt vanwege het ontbreken van een geldig certificaat van goedkeuring. Van dit type speeltoestel is in Nederland een klein aantal in gebruik. Alle andere typen speeltoestellen van Multiplay kunnen in gebruik blijven. Daarbij moet wel worden voldaan aan de voorwaarden voor veilig gebruik, namelijk een goede valdemping en permanent toezicht door volwassenen tijdens het gebruik. Leveranciers van speeltoestellen zijn verplicht om (ver)huurders en eigenaren op de voorwaarden voor veilig gebruik te wijzen. Op deze verplichting heeft de NVWA de bij haar bekende leveranciers van Multiplay speeltoestellen op 28 september 2018 per brief gewezen.

Ten slotte wil ik ingaan op recente ontwikkelingen. Er vonden de laatste tijd meerdere incidenten plaats met springkussens. Ik maak me daar zorgen over. De NVWA laat weten dat deze incidenten, voor zover nu bekend, verschillende achterliggende oorzaken hebben. Het aantal incidenten achter elkaar roept de vraag op of de risico’s voor kinderen niet te hoog zijn. Ik heb de NVWA gevraagd welke stappen verder kunnen worden gezet om de risico’s voor kinderen te beperken. Uiteraard zal ik u hier zo spoedig mogelijk over informeren.

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins