Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201935000-XVI nr. 68

35 000 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2019

Nr. 68 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 oktober 2018

In debat met uw Kamer op 18 oktober 2018 over de VWS begroting 2019 (Handelingen II 2018/19, nr. 15, debat over de begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2019) heb ik, naar aanleiding van vragen van het lid Raemakers, toegezegd uw Kamer nader te informeren over het programma «aanpassingsstoornissen bij (ex) kankerpatiënten». De vragen hadden met name betrekking op het aantal deelnemers aan het programma en het beschikbare budget.

In het programma wordt aan de hand van een landelijke, tweejarige pilot geëvalueerd wat de invloed van zorg volgens de richtlijn is op het welzijn en de medische consumptie van patiënten met een aanpassingsstoornis. Ook wordt gekeken naar het werkelijk aantal patiënten met deze problematiek.

Beoogd was om gedurende twee jaar 4000 patiënten per jaar met een aanpassingsstoornis te behandelen, totaal dus 8000 patiënten. Dit aantal is gebaseerd op een inschatting die is gemaakt op basis van het totale aantal kankerpatiënten per jaar (100.000). Hiervan heeft ongeveer 10% behoefte aan gespecialiseerde psycho-oncologische zorg, waarvan naar schatting 40% behoefte heeft aan zorg rond een aanpassingsstoornis na afronding van het ziekenhuis gebonden traject. De gemiddelde behandelkosten per patiënt worden geschat op € 1.000,– wat heeft geleid tot een begroting van € 8.000.000,–.

Vanaf 1 maart zijn de eerste behandelaren gecontracteerd en konden de eerste patiënten worden behandeld. Tot nu toe zijn er 104 patiënten in behandeling waarvan er 4 de behandeling hebben afgerond. Doordat het contracteren van behandelaren en het op de hoogte stellen van huisartsen veel tijd heeft gekost zijn er in de afgelopen periode minder patiënten behandeld dan beoogd. Desondanks is een duidelijk stijging geconstateerd in het aantal patiënten dat instroomt. Naar verwachting komen vanaf december 2018 per maand 150 nieuwe patiënten in behandeling.

Deze instroomcijfers zouden leiden tot een totaal van ongeveer 2.500 patiënten tot aan het beoogde einde van het programma. Om meer patiënten te includeren wordt de komende tijd extra ingezet op het contracteren van behandelaren met een goede spreiding over heel Nederland. Daarnaast is een grootschalige huisartsencampagne in gang gezet om huisartsen nog beter te informeren over de mogelijkheid voor patiënten om kosteloos zorg voor een aanpassingsstoornis na kanker te ontvangen bij behandelaren die zijn aangesloten bij het programma. U kunt hierbij denken aan informatiepakketten, folders, posters, advertenties in (medische) tijdschriften en aandacht op verschillende relevante congressen.

Deze acties zouden er toe moeten bijdragen dat maandelijks meer patiënten instromen en er dus in totaal meer dan 2.500 patiënten gaan deelnemen. Het budget, gebaseerd op 8.000 deelnemers, blijft voorlopig beschikbaar. Als blijkt dat dit aantal niet binnen twee jaar haalbaar is zal ik op een later moment een besluit moeten nemen over de afronding of een vervolg van het programma. Daarvoor is het nu nog te vroeg.

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins