Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201935000-XVI nr. 135

35 000 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2019

Nr. 135 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 juli 2019

Hierbij ontvangt u, zoals eerder aangekondigd, een overzicht van de momenten in het aankomende parlementaire jaar waarop de voortgangsrapportages van de lopende beleidsprogramma’s naar verwachting zullen verschijnen. Dit overzicht kunt u gebruiken voor de planning van uw Algemene Overleggen.

Naam programma

Planning voortgangsrapportage

 

2019

2020

Thema Ouderenzorg

   

Langer Thuis

 

Juni

Eén tegen eenzaamheid

December

 

Thuis in het verpleeghuis

November

Mei

     

Thema Gehandicaptenzorg

   

VN-Verdrag Onbeperkt meedoen!

November

Juni

Volwaardig Leven

September

 
     

Thema Jeugd

   

Kansrijke Start

December

Juni

Geweld hoort nergens thuis

December

Juni

Zorg voor de jeugd

November

Mei

Rechtmatige zorg

September

 

Werken in de zorg

November

Juni

(Ont)regel de zorg

September

Mei

Inkoop en aanbesteden Sociaal domein

November

 

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge