35 000 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2019

Nr. 31 AMENDEMENT VAN HET LID BRUINS

Ontvangen 28 november 2018

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 1 Arbeidsmarkt worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 1.000 (x € 1.000).

II

In artikel 2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 1.000 (x € 1.000).

Toelichting

Met dit amendement wordt 1 mln vrijgemaakt waarmee een brede campagne opgezet kan worden om veilig en gezond werken voor alle werkenden (waaronder met name ZZP’ers, seizoenwerkers, arbeidsmigranten, meewerkende gezinsleden) in de landbouwsector te bevorderen en verbeteringen mogelijk te maken, bijvoorbeeld met een regionale pilot specifiek gericht op arbeidsmigranten, hun rechten en betere zorg. Hierbij kan onder meer brancheorganisatie Stigas een belangrijke rol spelen. Dit amendement wordt gedekt uit de onderuitputting op het budget voor de sectorplannen (artikel 2).

Bruins

Naar boven