35 000 XIV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2019

Nr. 76 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 juni 2019

Zoals aangekondigd in mijn brief van 22 januari 2019 aan uw Kamer (Kamerstuk 35 000 XIV, nr. 72) stuur ik u hierbij het realisatieplan «op weg met nieuw perspectief»1 van mijn visie Landbouw, Natuur en Voedsel: Waardevol en Verbonden. In dit plan schets ik perspectief voor landbouw, natuur en voedsel, concretiseer ik doelen en beleidsinzet en schets ik randvoorwaarden om te komen tot kringlooplandbouw. Tevens beschrijf ik hoe ik de door u gevraagde regie rol wil invullen. Ten slotte stuur ik ook een samenvattende infographic mee met deze brief.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven