Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201835000-XIV nr. 5

35 000 XIV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2019

Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 september 2018

Hierbij bied ik u mijn toekomstvisie aan: «Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden. Nederland als koploper in kringlooplandbouw»1.

Deze visie komt voort uit de urgentie die ik proef in de samenleving – bij ondernemers, maatschappelijke organisaties, burgers en consumenten – om een toekomstvaste koers uit te zetten, die de land- en tuinbouw perspectief biedt. Perspectief voor de mensen die ons voedsel produceren, maar ook voor de aarde. In veel ontmoetingen en werkbezoeken waarin het over de opgaven ging waar we als Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor staan, kwamen we er op uit dat we de toekomst van onze voedselvoorziening alleen veilig kunnen stellen als we overstappen op kringlooplandbouw. Boeren, tuinders en vissers moeten immers een boterham kunnen verdienen zonder dat we bodem, (zee)water en grondstoffen uitputten en de temperatuur op aarde onaanvaardbaar verhogen. Kringlooplandbouw is daar een onontkoombaar en sluitend antwoord op. Het is een noodzakelijke omslag, waar ook praktijkervaring mee is opgebouwd en steun voor is in de samenleving.

Daar bouwt deze visie op door en daar wil ik de komende jaren, met uw Kamer en met alle maatschappelijke partijen die daarvoor nodig zijn, aan verder bouwen en concrete resultaten op bereiken.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl