Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201935000-XIII nr. 57

35 000 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2019

Nr. 57 MOTIE VAN DE LEDEN VAN RAAN EN MOORLAG

Voorgesteld 8 november 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Minister van EZK de door CE Delft ontwikkelde Vergoeding Externe Kosten het ei van Columbus noemt;

constaterende dat de Minister van EZK dit instrument omwille van haar complexiteit in de wacht heeft gezet;

constaterende dat CE Delft desondanks twee ontwikkelingsroutes ziet om dat systeem hanteerbaar te maken;

verzoekt de regering, deze ontwikkelingsroutes nader te laten bestuderen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan

Moorlag