Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201935000-XIII nr. 56

35 000 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2019

Nr. 56 MOTIE VAN HET LID VAN RAAN

Voorgesteld 8 november 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat De Nederlandsche Bank heeft voorgesteld de minimumprijs voor CO2 te verhogen met een bedrag van minimaal € 50;

constaterende dat de regering een CO2-heffing ziet als stok achter de deur voor de Industrietafel van het Klimaatberaad;

constaterende dat de Industrietafel tot nu toe wordt gekenmerkt door grote onenigheid;

verzoekt de regering, de verhoging van de minimumprijs voor CO2 met minimaal € 50 alvast tot in de puntjes voor te bereiden zodat deze direct kan worden ingevoerd als inderdaad gebleken is dat men aan de Industrietafel niet tot een oplossing is gekomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan