35 000 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2019

Nr. 25 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER LEE EN AGNES MULDER

Voorgesteld 8 november 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat voor onder andere vve's en energiecoöperaties er nog onnodige, procedurele obstakels bestaan die de energietransitie belemmeren, juist bij diegenen die enthousiast aan de energietransitie werken;

verzoekt de regering nader onderzoek te doen naar deze obstakels, met name voor vve's en energiecoöperaties en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Lee

Agnes Mulder

Naar boven