Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201935000-XIII nr. 16

35 000 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2019

Nr. 16 MOTIE VAN HET LID KOPS

Voorgesteld 8 november 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, de onderhandelingen over het klimaatakkoord te beëindigen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kops