Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201935000-XII nr. 60

35 000 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2019

Nr. 60 MOTIE VAN HET LID VAN BRENK

Voorgesteld 8 november 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in Zuid-Holland de eerste CO2-negatieve weg is ingericht;

overwegende dat alle overheden het goede voorbeeld moeten geven wat betreft de CO2-impact van hun maatregelen;

overwegende dat onder meer de CO2-prestatieladder al wordt gehanteerd;

verzoekt de regering, bij infrastructurele aanbestedingen CO2-neutraliteit als belangrijke factor op te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Brenk