Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201935000-XII nr. 58

35 000 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2019

Nr. 58 MOTIE VAN DE LEDEN VAN RAAN EN PATERNOTTE

Voorgesteld 8 november 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Minister van lenW heeft aangegeven dat olie niet tot een duurzame brandstof gerekend zou mogen worden;

verzoekt de regering, zich maximaal in te spannen dat binnen CORSIA fossiel gewonnen olie niet als «green alternative fuel» kan bestaan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan

Paternotte