Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201935000-XII nr. 57

35 000 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2019

Nr. 57 MOTIE VAN HET LID VAN RAAN C.S.

Voorgesteld 8 november 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, de MER Lelystad Airport naar de Europese Commissie te sturen voor een oordeel,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan

Krol

Laçin