Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201935000-XII nr. 56

35 000 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2019

Nr. 56 MOTIE VAN HET LID TEUNISSEN

Voorgesteld 8 november 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat een meer plantaardig voedingspatroon kan bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelen;

constaterende dat de voedselkeuze in sterke mate wordt bepaald door het aanbod en de sociale norm;

constaterende dat het concept «Carnivoor? Geef het door!» van professor Henriëtte Prast hierop inspeelt door plantaardige maaltijden als uitgangspunt te nemen in de menukaart, met behoud van volledige keuzevrijheid;

verzoekt de regering, om het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat te laten functioneren als initiator door het concept «Carnivoor? Geef het door!» in te voeren op alle bijeenkomsten die het ministerie organiseert,

en gaat over tot de orde van de dag.

Teunissen