35 000 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2019

Nr. 8 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 oktober 2018

Op maandag 17 september jl. stuurde uw Kamer mij een voorstel inzake de halfjaarlijkse voortgangsrapportage IT. Op 3 september jl. liet ik u per brief (Kamerstuk 34 775 X, nr. 138) weten dat u dit najaar een voorstel ontvangt over het met indicatoren inzicht geven in de begrotings- en jaarverslagen. Deze voorstellen combineer ik om u, zoals u tijdens het WGO over het jaarverslag op 20 juni jl. verzocht, in de rapportages die u ontvangt een meer integraal beeld te schetsen. Dat omvat derhalve ook de IT-voortgangsrapportage. Omdat ik het van belang vind om uw Kamer ook een zo volledig mogelijk beeld te bieden, zal ik op uw voorstel inzake de halfjaarlijkse voortgangsrapportage IT reageren in samenhang met het voorstel voor een integrale rapportagestructuur en het gebruik van indicatoren.

De Staatssecretaris van Defensie, B. Visser

Naar boven