Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201935000-X nr. 131

35 000 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2019

Nr. 131 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID BELHAJ TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 121

Voorgesteld 16 april 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat chroom-6 een kankerverwekkende stof is waarvan gebruik slechts onder strikte voorwaarden is toegestaan,

constaterende dat Defensie in de afweging of vervanging van chroom-6 houdende verf haalbaar en doelmatig is, ook financieel-economische overwegingen betrekt,

overwegende dat het terugdringen van de toepassing van chroom-6 houdende verf in militaire luchtvaartsystemen allerhoogste prioriteit verdient,

verzoekt de regering, en specifiek het Ministerie van Defensie, in de afweging tussen chroom-6-houdende verf of gelijkwaardige alternatieven, het financieel-economische aspect de laagste prioriteit te geven binnen budgettaire kaders van Defensie en indien dit een afweging zal zijn hierover expliciet de Kamer te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag,

Belhaj