Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201935000-VIII nr. 88

35 000 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2019

Nr. 88 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN KUZU EN AZARKAN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 82

Voorgesteld 6 november 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat:

  • onderadvisering van leerlingen met een migrantenachtergrond een bekend en veelvoorkomend fenomeen is;

  • als het over leerlingen met een migrantenachtergrond gaat, soms de zorg valt te beluisteren dat de adviezen van deze groep lager liggen dan het competentieniveau zou doen verwachten en achterblijft bij adviezen van leerlingen zonder migratieachtergrond met een vergelijkbaar prestatieniveau;

  • schoolbesturen aan hebben gegeven dat er sprake is van goede bedoelingen bij advisering maar dat vooroordelen soms kunnen zorgen voor een onwenselijk resultaat,

overwegende dat:

  • de overgang naar het voortgezet onderwijs een belangrijke schakel is in de schoolloopbaan en het advies van de basisschool daarbij een belangrijke rol speelt;

  • goede bedoelingen vermengd met vooroordelen over leerlingen met een migrantenachtergrond een rol kunnen spelen bij onderadvisering,

verzoekt de regering, te onderzoeken op welke wijze scholen ondersteund kunnen worden om onderadvisering en vooroordelen tegen te gaan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kuzu

Azarkan