35 000 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2019

Nr. 102 MOTIE VAN HET LID KWINT C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 19 november 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat muziekonderwijs de laatste jaren minder toegankelijk is geworden;

overwegende dat het onbekend is hoe het staat met muziekbeheersing in Nederland;

van mening dat goed muziekonderwijs en muziekbeheersing van belang is;

verzoekt de regering, een onderzoek te doen naar hoe het staat met de muziekbeheersing in Nederland,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kwint

Teunissen

Asscher

Naar boven