35 000 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2019

Nr. 24 MOTIE VAN HET LID VERHOEVEN

Voorgesteld 18 oktober 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederland digitaliseert en de overheid hierin meegaat;

constaterende dat de overheid technologie omarmt maar de uitgangspunten daarbij scherper kunnen;

verzoekt de regering, bij het vormgeven van de digitale overheid de volgende vijf uitgangspunten meer centraal te stellen: menselijkheid, transparantie, deskundigheid, lenigheid, en gegevensbescherming,

en gaat over tot de orde van de dag.

Verhoeven

Naar boven