35 000 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2019

Nr. 129 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 september 2019

Bijgaand stuur ik u het besluit van de Korpschef Politie op het Wob-verzoek van de heer E. A.,1 zoals toegezegd in mijn brief van 3 september jl. (Aanhangsel Handelingen II 2018/19, nr. 3789).

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven