Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201935000-V nr. 70

35 000 V Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2019

Nr. 70 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 mei 2019

Met deze brief informeer ik uw Kamer over de verlenging van het contract van de Extern Volkenrechtelijk Adviseur (EVA) van de Minister van Buitenlandse Zaken. De functie van EVA is ingesteld in 2011. De EVA levert onafhankelijk volkenrechtelijk advies aan de Minister van Buitenlandse Zaken over actuele aspecten van het buitenlands beleid waar belangrijke volkenrechtelijke aspecten in het geding zijn. Prof. Nollkaemper werd in mei 2011 voor vier jaar aangesteld als EVA. Zijn contract is in 2015 verlengd voor de duur van vier jaar.

Het contract van prof. Nollkaemper liep af op 30 april jl. In een gesprek over eventuele verlenging van dit contract heeft dhr. Nollkaemper aangegeven dat hij zijn contract graag op dat moment zou beëindigen. Hij voegde daaraan toe dat hij, als de Minister van Buitenlandse Zaken een beroep op hem zou doen, bereid was aan te blijven tot het verschijnen van het advies van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) en de Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken (CAVV) naar aanleiding van de motie Omtzigt c.s. over een gezamenlijk advies van de CAVV en de AIV over een toetsingskader (Kamerstuk 32 623, nr. 231). In deze motie worden de commissies verzocht ook de rol van volkenrechtelijk advies, de openbaarheid daarvan en de mogelijkheden van tegenspraak te betrekken. Ik heb dankbaar gebruik gemaakt van het aanbod van prof. Nollkaemper.

Bij de verlenging van het contract in 2015 is in onderling overleg afgesproken dat prof. Nollkaemper alleen nog gevraagd zou adviseren. Dit is met de nieuwe verlenging van het contract onveranderd.

De Minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok