Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201935000-IV nr. 31

35 000 IV Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES- fonds (H) voor het jaar 2019

Nr. 31 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 november 2018

Op 22 november 2018 is er een protocol getekend tussen Aruba en Nederland. Dit protocol staat in het teken van het pad richting solide, transparante en houdbare overheidsfinanciën van Aruba.

Centraal in dit protocol staan de afgesproken tekortnormen en begrotingsregels, die ertoe zullen leiden dat de schuld van Aruba in 2027 af zal nemen tot 70% bbp en in 2035 tot 50% bbp. Verder zijn er afspraken gemaakt ten aanzien van de personeelskosten, waardoor Aruba een structurele nominale daling in de personeelslasten zal realiseren.

Vastgelegd is dat het College Aruba financieel toezicht het financieel toezicht nog voor drie jaar blijft uitoefenen. Voor de overige afspraken tussen Aruba en Nederland, verwijs ik graag naar het protocol1.

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl