Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201935000-A nr. 99

35 000 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2019

Nr. 99 MOTIE VAN HET LID VAN AALST

Voorgesteld 13 juni 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het bedrijfsleven ernstige hinder ondervindt als belangrijke infrastructuur plotseling wordt afgesloten voor beheer, onderhoud of vervanging;

van mening dat dit zeer onwenselijk is en onnodige schade aan de Nederlandse economie toebrengt;

verzoekt de regering, het bedrijfsleven op tijd te informeren over ophanden zijnde beheer, onderhoud of vervanging van vitale infrastructuur,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Aalst