Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201935000-A nr. 9

35 000 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2019

Nr. 9 MOTIE VAN HET LID VAN DER GRAAF

Voorgesteld 25 september 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Infrastructuurfonds wordt omgevormd tot Mobiliteitsfonds, waarin niet de modaliteit maar de mobiliteit centraal staat;

constaterende dat het kabinet stelt dat de omvorming gunstig uitpakt voor complexe, brede gebiedsopgaven in stedelijk gebied;

overwegende dat ook in de regio veel infrastructurele knelpunten zijn;

verzoekt de regering, binnen de NMCA- en MIRT-systematiek en bij de vorming van het Mobiliteitsfonds de niet-stedelijke regio's een prominente plek te geven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Graaf