Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201935000-A nr. 11

35 000 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2019

Nr. 11 MOTIE VAN HET LID REMCO DIJKSTRA C.S.

Voorgesteld 25 september 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat met enkele verbeteringen en uitbreidingen in de infrastructuur de dienstregeling op de trajecten Sneek-Leeuwarden (kwartierdienst in de spits) en Zwolle-Enschede (snellere reistijd sneltrein) kan worden verbeterd;

overwegende dat regionale overheden bereid zijn tot cofinanciering;

verzoekt de regering, met de betrokken regionale overheden voorbereidingen te treffen, zodat in de MIRT-najaarsronde 2018 op basis van cofinanciering tot besluitvorming kan worden gekomen over de trajecten Sneek-Leeuwarden en Zwolle-Enschede,

en gaat over tot de orde van de dag.

Remco Dijkstra

Ziengs

Van der Graaf

Jetten

Amhaouch